Hodnota ORAC

Bunky sú denne vystavené asi 75 000 útokom zo strany voľných radikálov. Ako môžeme rôzne látky porovnať v snahe zistiť, ktorá nás najviac chráni? Musíme k tomu vymyslieť ukazovateľ produkujúci jednotné merné číslo. Toto je hodnota ORAC.

ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity – schopnosť viazania voľných radikálov kyslíka) je medzinárodne akceptovaná sústava noriem pre meranie antioxidačnej kapacity potravín a doplnkov stravy. Hodnota ORAC odzrkadľuje schopnosť danej látky neutralizovať voľné radikály, i časový interval, po ktorý si túto schopnosť dokáže zachovať. Existuje veľké množstvo antioxidantov, ako napríklad vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, enzýmy a rastlinné antioxidanty.
Hodnota ORAC presne určuje účinnosť danej potraviny, doplnku stravy, ovocia, zeleniny v oblasti neutralizácie a ničenia voľných radikálov. Čím je táto hodnota vyššia, tým je antioxidant účinnejší, teda tým efektívnejšie spomaľuje starnutie a zabraňuje vzniku ochorení. Našu stravu by bolo vhodné zostaviť tak, aby denná hodnota ORAC sa pohybovala v hodnotách medzi 3000 a 5000. Ak niekto fajčí, športuje alebo trpí dlhtrvajúcou chorobou, táto hodnota môže byť až dvojnásobná!

Hodnota ORAC jednej dávky SOUL je 5238.

Zdroj: http://rainsoul-singapore.blogspot.sk/