Spolupracovníci

Hľadáme spolupracovníkov, lídrov, ktorí sú ochotní a schopní pracovať v tíme a viesť a pomáhať.