Návod na registráciu

Na úvod sa vám objaví nižšie uvedená stránka. Preddefinovaný štát a jazyk treba zmeniť na požadovaný (napr. pre Slovensko to treba zmeniť na Slovakia). Keďže zatiaľ tieto stránky nie sú preložené do slovenčiny, prikladám tu jednoduchý návod s preloženými slovami, ktoré je registrujúci povinný vyplniť (bez toho nemôže ísť na ďalšiu stránku). V prípade registrácie z iných krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, ako napr. Česká republika, sa odporúča skontaktovať sa s distribútorom (sponzorom) a informovať sa o možnosti dodávky do danej krajiny. Pre Česko to funguje tak, že sa uvedie Slovensko a pri vypĺňaní adresy sa do prázdneho riadku v adrese doplní výraz „Česko (SHIPPING)“ a za názov mesta sa tiež doplní výraz „(SHIPPING)“ – bez úvodzoviek. Je to kvôli tomu, aby v centrálnom sklade vedeli, že sa to preposiela do iného štátu.
Navod k registracii 1
Country – krajina pobytu, kde bude registrovaný prijímať balíky
Default Site Language – predvolený jazyk stránok (keďže ešte slovenčina nie je v zozname, treba si vybrať jazyk, ktorému registrovaný najviac rozumie)
Upline User ID – ID číslo vášho sponzora
Sponsor Name – po zadaní čísla sponzora sa objaví aj meno a priezvisko sponzora – tu si treba skontrolovať, či to sedí
Required Field – hviezdičkou označené políčka sa musia vyplniť
Navod k registracii 2
Čiže pre registráciu na Slovensku by to malo vyzerať asi tak, ako je to na nižšie uvedenom obrázku:
Navod k registracii 3
Na ďalšom obrázku vidíte ďalšiu stránku, kde si treba zvoliť typ registračného balíka. Ako predvolené sa vám objaví „Basic Kit“. Keďže väčšina registrovaných sa registruje aj s bodmi, tak si treba vybrať iný typ balíka. Typ balíka sa vyberie kliknutím na tlačítko „Select“ v danom riadku, podľa typu balíka.
Navod k registracii 4
Napr. na nižšie uvedenom obrázku vidíte výber balíka so 4 krabicami Rain Soul (1 krabica obsahuje 30 kusov sáčkov) – „Business Kit (BC1)“. Tento výber má pre vás (registrujúceho sa) hodnotu 100CV.
Navod k registracii 5
Ďalšia stránka sa vás pýta, či si chcete ešte do vašej objednávky pridať ďalšie produkty. Ak nie, tak ponechajte zaškrtnutú voľbu „No.“.
Navod k registracii 6
Ďalšia stránka sa vás pýta, či si chcete nastaviť „AutoShip“  – automatickú objednávku. Ak neviete, čo to znamená, resp. nemáte s tým skúsenosti (čo je pri prvotnej registrácii prirodzené), tak na začiatok odporúčame preskočiť tento krok – čiže vybrať voľbu „Skip this step.“.
Navod k registracii 7
Čiže by to malo vyzerať, ako na nižšie uvedenej stránke.
Navod k registracii 8
Ďalšia stránka od vás požaduje zadanie niektorých osobných údajov.
Povinné údaje sú označené hviezdičkou.
First Name – Krstné meno
Surname – Priezvisko
Business Name – obchodné meno nie je povinný údaj, nezadáva sa
Birthdate – dátum narodenia nie je povinný údaj, nemusíte ho zadať
Government Issued ID – identifikačná karta, u nás číslo OP, v prípade cudzincov to môže byť číslo pasu, vodičského preukazu, číslo sociálneho poistenia, atď.
Co-Applicant položky sa nezadávajú
Navod k registracii 9
Email je povinný údaj – je to dôležité z hľadiska komunikácie
Confirm Email – opätovné zadanie toho istého emailu pre overenie
Email Opt-in – zaškrtnutím súhlasíte s prijímaním e-mailov od Rain International
Home Phone – povinný údaj, ak používate len mobilný telefón, pokojne môžete zapísať číslo mobilného telefónu
Work Phone – telefón do práce je nepovinný údaj
Cell Phone – nepovinný údaj
Create Password – musíte zadať – číslom ID, ktoré dostanete od firmy a týmto heslom sa budete prihlasovať, takže si ho dobre zapamätajte
Confirm Password – opätovné zapísanie toho istého hesla pre overenie
My Site Name – nepovinný údaj, môžete si zvoliť názov vašej podstránky, cez ktorú sa budú môcť prihlásiť a registrovať sa ďalší potenciálni distribútori
Shipping Name – povinný údaj, treba tu zapísať meno a priezvisko, pretože na túto adresu sa budú posielať balíky
Shipping Address Line 1 – povinný údaj, 1. riadok adresy, zadáva sa tu ulica a číslo domu, P.O. BOX sa neodporúča
Address Line 2 – nepovinný údaj, vypĺňa sa v prípade zložitejších adries alebo v prípade preposielania do zahraničia sa tu môže zadať názov štátu spolu s výrazom „(SHIPPING)“ – napr. Česká republika (SHIPPING)

Navod k registracii 10
City – mesto, ak sa jedná o zahraničie, napr. Česko, tak za mesto treba zadať výraz „(SHIPPING)“ – bez úvodzoviek
Postal Code – PSČ je síce nepovinný údaj, ale vrelo odporúčame zadať kvôli správnej a včasnej dodávke balíkov
Country – napr. Slovakia sa nedá meniť, bolo to zvolené pri registrácii na 1. stránke
Shipping Phone Number – povinný a dôležitý údaj, zadáva sa tu číslo telefónu, kde vás môže zastihnúť prepravcovia
Europe By Agreement – povinný údaj, označením súhlasíte so všeobecnými zmluvnými podmienkami firmy
Policies And Procedures – povinný údaj, zaškrtnutím súhlasíte s pravidlami a procedúrami firmy
View Policies and Procedures – ak si chcete prečítať pravidlá a procedúry firmy kliknite na „Click here“
Navod k registracii 11
Na ďalšej stránke si môžete vybrať či chcete posielať balík cez GLS firmu alebo si to chcete vyzdvihnúť v kancelárii v Budapešti. Keďže veľká väčšina z nás by to radšej dostala priamo domov, tak odporúčam zaškrtnúť, resp. nechať predvolenú voľbu „GLS Shipping“.
Navod k registracii 12
Profile Review – na tejto stránke sa vám ukážu vami zadané niektoré základné údaje, tu si ich môžete skontrolovať pred pokračovaním ďalej.
Navod k registracii 13
Na ďalšej strane sa vám objaví sumár a detaily platby:
Navod k registracii 14
Na tejto stránke si môžete zvoliť spôsob platby. „Credit Card“ je platba embosovanou kartou. Keďže nie všetky typy kariet sú akceptované, je možné že sa vám kvôli tomu nepodarí zaplatiť. Budeme tu priebežne pridávať typy kariet a banky, ktoré sú firmou akceptované. Máme dobré skúsenosti s kartami typu VISA, … Neboli akceptované karty Diners, …
„Bank Deposit“ je platba bankovým prevodom. Keďže balíky posielajú až po pripísaní vašej platby na účet firmy a následnom overení firmou cez pracovné dni, je tento spôsob platby zdĺhavý (celý proces môže trvať až 10 dní), odporúčame platiť embosovanými kartami.
Navod k registracii 15
Na ďalšej stránke by sa vám mali automaticky objaviť vami zadané údaje pre posielanie balíka. Skontrolujte si tie údaje, či je všetko v poriadku a potom pokračujte zadaním údajov embosovanej karty.
Navod k registracii 16
Card Number – číslo karty (to je to veľmi dlhé číslo na lícy karty)
CVV2 – je kontrolný kód na rube (opačnej strane) karty, väčšinou úplne vpravo a trojčíslie
Expiration – expirácia (koniec platnosti) karty, väčšinou uvedené na lícy karty, pod číslom karty, zadáva sa mesiac a rok
Netreba sa asi ani zmieniť, že hore uvedené údaje sú všetky povinné údaje. „Note“ hovorí o tom, že po stlačení tlačítka „Complete“ proces platby môže určitý čas trvať. Čiže treba byť trpezlivý a nestláčať hneď všetko možné. Tak isto sa neodporúča používať tlačítka prehliadača „Tam“ a „Späť“, ale len tlačítka registračného formulára.
Navod k registracii 17
A nakoniec sa objaví stránka „Complete“ s poďakovaním a vašim novým prideleným číslom Rain ID („Username“), ktorý spolu s heslom budete potrebovať pre prístup do vašej webovej kancelárie firmy Rain International.
New Order ID – je číslo vašej súčasnej objednávky/balíka.
Navod k registracii 18
Do svojho Rain Officeu (kancelárie) sa môžete prihlásiť odkazom: https://myrainoffice.com/dashboard/
„User ID“ je „Username“, ktorú ste dostali na konci registrácie a „Password“ je heslo, ktoré ste si zvolili vy. Po vyplnení čísla Rain ID a hesla, stlačením tlačítka „Sign In“ sa prihlásite do svojej Rain kancelárie.